Ellerweg 18 A, 6037 RS Kelpen-Oler (L) (NL)
+31622744346

TEAM

Coachen met Paarden is erg geschikt voor teams en individuen die zich verder willen ontwikkelen

Coachen Teams.

Samenwerking en het onderlinge proces is in organisaties van professionals een vereiste. Het kennen en benutten van elkaars kracht. Gezamenlijk leren. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Wellicht zijn er onenigheden over doelstellingen of manieren van werken. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend. Teamcoaching maakt deze zaken bespreekbaar, op een constructieve manier.

In teamcoaching komen individuele teamleden aan bod, maar het accent ligt op de onderlinge samenwerking en interactie. In veel teams zijn er zaken ‘onder de oppervlakte’ die het functioneren van het team beïnvloeden.

Coachen met Paarden is erg geschikt voor teams en individuen die zich verder willen ontwikkelen door,
– bevorderen van onderling vertrouwen, loyaliteit en sfeer in het team.
– het in kaart brengen van de individuele talenten van de teamleden en de afstemming daarvan, zodat ieders unieke eigenschappen optimaal ingezet kunnen worden.
– vergroten van de daadkracht en energie van een team, dat bijvoorbeeld door veel tegenslagen en ‘oud zeer’ het enthousiasme is kwijtgeraakt.
– versterken van de onderlinge samenwerking, door te werken aan luistervaardigheden, open communicatie, en wederzijds begrip.
– het opzetten van een effectief nieuw team, door taken en doelstellingen te bespreken, en hoe de kwaliteiten van de verschillende leden ingezet kunnen worden.
– werken aan de besluitvorming rond een specifiek thema waarbij teamleden het niet eens kunnen worden.

MEDEWERKERS ZIJN BEDRIJFSKAPITAAL

Als mensen vastlopen, heeft dat meestal met denkpatronen te maken.
Onderwerpen zoals verwachtingspatronen, keuzes maken, prioriteiten stellen, assertiviteit en eigen waarde, krijgen de aandacht.

Zodat men ruimte creëert om weer in beweging te komen.
Coachen met PaardenKracht helpt.

Carin Camp coachen met Paarden (222)


Heb je vragen, opmerkingen of

wil je een afspraak maken.

Klik hier…