Ellerweg 18 A, 6037 RS Kelpen-Oler (L) (NL)
+31622744346

PESTEN

Verschil plagen en pesten

Plagen gebeurt vaak spontaan, het duurt niet lang en gebeurt niet dag in dag uit. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar; niemand is de baas. Ook liggen de rollen niet vast, de ene keer plaagt de één, de andere keer plaagt de ander. Plagen gebeurt zonder iemand pijn te willen doen en is daarom vaak leuk en grappig.

Bij pesten ben je niet gelijk aan elkaar. De pester is vaak sterker of ouder en heeft een grote mond. Anderen kijken vaak tegen de pester op. Pesten gebeurt ook vaak in een groep en telkens is dezelfde persoon de klos. De pester wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Pesten gebeurt vaker dan één keer, soms weken – of maandenlang. Het gebeurt meestal zo dat volwassenen het niet merken.

Pesten heeft een groot effect. De gepeste voelt zich vaak eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang. Pesten kan zelfs lichamelijke en psychische klachten veroorzaken.

Uit onderzoek blijkt dat leerkrachten niet altijd goed weten om te gaan met pesten en problemen met de sociale veiligheid. Zij voelen zich daarin vaak handelingsonbekwaam. Wanneer er in hun groep wordt gepest heeft dat negatieve gevolgen voor het welbevinden van leerkrachten. Leerkrachten houden zich het liefst bezig met hun passie; het geven van onderwijs. Groepsproblemen, zoals pesten, zorgen er voor dat zij daar minder mee bezig kunnen.

“Coachen met PaardenKracht” helpt kinderen om stevig in hun schoenen te staan en werken aan hun zelfvertrouwen. Niet door de omgeving te veranderen, maar door kinderen vaardigheden te leren om zich in iedere omgeving staande te houden. Als coach met PaardenKracht ga ik met kinderen, zowel fysiek als mentaal, actief aan de slag met het paard. Kinderen kunnen leren om weerbaar te zijn!”

Carin Camp coachen met Paarden (47)

Voor wie?

Deze training is geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar die;
– die verlegen en teruggetrokken zijn
– zich niet goed durven uiten of zichzelf durven laten zien
– met een negatief zelfbeeld of laag gevoel van eigenwaarde, dit kan gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de leerprestaties of het lichaamsbeeld
– problemen hebben in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes
– moeite met ruimte innemen
– zich presenteren
– angst om vragen te stellen
– oogcontact ontwijken
– zacht praten
– weinig initiatieven nemen
– weinig assertief zijn
– moeite hebben met het omgaan met grenzen, zowel te weinig grens-aangevend als grens-overschrijdend gedrag,

Wat leer en oefen je in de training?

In de training leren en oefenen de kinderen om:
– goed voor zichzelf te zorgen
– te zeggen wat ze leuk vinden
– te zeggen wat ze niet leuk vinden
– rustig te blijven
– goed te kijken en te luisteren
– stevig te staan
– rekening te houden met de ander
– leuk samen te spelen

Thema’s zijn bijvoorbeeld: grenzen, zelfbeeld, vertrouwen op jezelf, opkomen voor jezelf, samenwerken, omgaan met pesten, zelfstandigheid, omgaan met problemen, oplossingen bedenken.

Voordeel werken met het paard
Paard houdt de kinderen een spiegelen voor zodat er meteen een interactie plaatsvind tussen handelen en zichtbaar effect op de ander vanwege dat gedrag.


Heb je vragen, opmerkingen of

wil je een afspraak maken.

Klik hier…